O nas

Pierwszym krokiem na drodze do utworzenia Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych było porozumienie zawarte w październiku 2010 roku którego sygnatariuszami byli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawiciele Stowarzyszeń reprezentujących właścicieli lasów prywatnych.

Spotkanie założycielskie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych zostało połączone z konferencją naukową, pt: „Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce”, która odbyła się 26.11.2010 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Organizatorem konferencji był Komitet Założycielski PZZL, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oraz Koło Naukowe Leśników Studentów Wydziału Leśnego SGGW. W konferencji udział wzięło 6 Stowarzyszeń Prywatnych Właścicieli Lasów (których przedstawiciele weszli w skład wybranych władz PZZL). 

Były to stowarzyszenia: 

 • Niebyleckie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych;
 • Nadmorskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych;
 • Regionalne Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Radomiu;
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna w Sidzinie;
 • Włościańskie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów w Bukowsku;
 • Zawojskie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych
 • Zawojskie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

 • The Confederation of European Forest Owners (CEPF);
 • Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
 • Krajowej Rady Izb Rolniczych,;
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwa Środowiska,
 • Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,
 • Wydziału Leśnego SGGW

Po oficjalnej części konferencji, poświęconej problematyce sektora lasów prywatnych w Polsce odbyło się spotkanie założycielskie PZZL. Od tej chwili rozpoczął się proces rejestracyjny, który zakończył się z dniem 25.05.2011, kiedy to Polski Związek Zrzeszeń Leśnych został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Statut Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych

PZZL W LICZBACH

Reprezentujemy

tys właścicieli lasów

Działamy w interesie

mln hektarów lasów

Współpracujemy z ponad

organizacjami

Cele PZZL

Budowanie struktur

Ty też możesz się zapisać, aby skutecznie reprezentować interesy właścicieli lasów prywatnych w Polsce

Działania na rzecz wzrostu lesistości w Polsce

Propagujemy działania mające na celu sadzenie nowych lasów. Dla następnych pokoleń

Pomoc w prowadzeniu należytej gospodarki leśnej

By jakość prac w lasach prywatnych była na wysokim poziomie, zgodnie z zasadą trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej

Rozwój edukacji leśnej

Edukujemy w zakresie sadzenia i pielęgnacji lasów

Zrównoważony rozwój, dla lasu

Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i wspieranie postaw społeczeństwa obywatelskiego

Uczestnictwo w pracach legislacyjnych

Pomoc w rozwiązywaniu prawnych i politycznych problemów dotyczących gospodarki leśnej w niepaństwowych gospodarstwach leśnych

Współpraca

Bo razem możemy więcej !! Wspieramy wspólne działania zrzeszeń leśnych z organami władzy publicznej oraz podmiotami prywatnymi w kraju i za granicą

Członkowie PZZL

Stowarzyszenia Regionalne:

 • Pomorskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
 • Podlaskie Stowarzyszenie Leśne
 • Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

Stowarzyszenia Założyciele:

 • Niebyleckie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
 • Regionalne Stowarzyszenie Właścicieli Lasów w Radomiu
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna w Sidzinie
 • Włościańskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
 • Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

Stowarzyszenia Lokalne, Wspólnoty Gruntowe:

 • Podlaskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
 • Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzy

Skład Zarządu

Prezes

Władysław Pędziwiatr

Wiceprezes

Marek Geszprych

Sekretarz

Adam Dominiecki

Skarbnik

Kazimierz Antowski

Członek Zarządu

Mirosław Koźlakiewicz

Skład zarządu: 

 • Prezes: Władysław Pędziwiatr
 • Wiceprezes: Sławomir Michalak
 • Wiceprezes: Marek Geszprych
 • Sekretarz: Adam Dominiecki
 • Skarbnik: Kazimierz Antowski
 • Członek Zarządu: Mirosław Koźlakiewicz
 • Członek Zarządu: Kazimierz Grzegorz Żarnowski
 • Członek Zarządu: Zygmunt Kucharski

Aktualności

Dobre praktyki w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r. Dokument zawiera zasady prowadzenia gospodarki leśnej w oparciu o ekologiczne podstawy należytej gospodarki w lasach wszystkich form własności.

Sprawozdanie z posiedzenia grupy COPA-COGECA

Spotkanie grupy roboczej „LASY” COPA-COGECA oraz posiedzenie przygotowawcze grupy dialogu obywatelskiego ds. „Leśnictwa i Korka” z dnia 14.12.2017 r. – sprawozdanie eksperckie przedstawiciela PZZL  dr. Marka Geszprycha.

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Dzięki aktywności Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych i owocnej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, prawdopodobnie od 2019 roku  pojawi się dofinansowanie dla właścicieli lasów, obejmujące wsparcie dla drzewostanów w wieku 11-60 lat, a przede wszystkim: 

– wsparcie przy prowadzeniu cięć pielęgnacyjnych (czyszczenia późne w lasach 11-20 letnich)
dofinansowanie 764 zł/ha, przy terenach o nachyleniu 917 zł/ha
– przebudowy składów gatunkowych drzewostanów poprzez podsadzenia  produkcyjne (2 piętro)
dofinansowanie 8137 zł/ha, przy terenach o nachyleniu 9249 zł/ha
– przebudowa drzewostanów iglastych rosnących na gruntach porolnych, z przebiegającym procesem chorobowym:
dofinansowanie 12 538 zł/ha, przy terenach o nachyleniu 14 213 zł/ha
– zakładania remiz podnoszących stabilność ekologiczną lasów – 848 zł/ha

Oświadczenie PZZL w sprawie Puszczy Białowieskiej

Wobec narastających, wokół Puszczy Białowieskiej złych emocji…

„LAS = najbardziej złożony ekosystem lądowy, w którym współżyją tworząc biocenozę różne organizmy roślinne i zwierzęce”

Polityka Leśna Państwa

Galeria zdjęć

Zobacz więcej zdjęć >>

Napisz do nas

Dane Firmy

DANE REJESTROWE

Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0210 2660
KRS: 0000387046
NIP: 534-248-13-82
REGON: 143149441

NASZ ADRES

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych
Sękocin Stary 3B/2
05-090 Raszyn

LINKI DO STRON

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Strona przygotowana przez www.360-web.pl