O nas

Pierwszym krokiem na drodze do utworzenia Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych było porozumienie zawarte w październiku 2010 roku którego sygnatariuszami byli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawiciele Stowarzyszeń reprezentujących właścicieli lasów prywatnych.

Spotkanie założycielskie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych zostało połączone z konferencją naukową, pt: „Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce”, która odbyła się 26.11.2010 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Organizatorem konferencji był Komitet Założycielski PZZL, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oraz Koło Naukowe Leśników Studentów Wydziału Leśnego SGGW. W konferencji udział wzięło 6 Stowarzyszeń Prywatnych Właścicieli Lasów (których przedstawiciele weszli w skład wybranych władz PZZL). 

Były to stowarzyszenia: 

 • Niebyleckie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych;
 • Nadmorskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych;
 • Regionalne Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Radomiu;
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna w Sidzinie;
 • Włościańskie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów w Bukowsku;
 • Zawojskie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych
 • Zawojskie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

 • The Confederation of European Forest Owners (CEPF);
 • Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
 • Krajowej Rady Izb Rolniczych,;
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwa Środowiska,
 • Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,
 • Wydziału Leśnego SGGW

Po oficjalnej części konferencji, poświęconej problematyce sektora lasów prywatnych w Polsce odbyło się spotkanie założycielskie PZZL. Od tej chwili rozpoczął się proces rejestracyjny, który zakończył się z dniem 25.05.2011, kiedy to Polski Związek Zrzeszeń Leśnych został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Statut Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych

PZZL W LICZBACH

Reprezentujemy

tys właścicieli lasów

Działamy w interesie

mln hektarów lasów

Współpracujemy z ponad

organizacjami

Cele PZZL

Budowanie struktur

Ty też możesz się zapisać, aby skutecznie reprezentować interesy właścicieli lasów prywatnych w Polsce

Działania na rzecz wzrostu lesistości w Polsce

Propagujemy działania mające na celu sadzenie nowych lasów. Dla następnych pokoleń

Pomoc w prowadzeniu należytej gospodarki leśnej

By jakość prac w lasach prywatnych była na wysokim poziomie, zgodnie z zasadą trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej

Rozwój edukacji leśnej

Edukujemy w zakresie sadzenia i pielęgnacji lasów

Zrównoważony rozwój, dla lasu

Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i wspieranie postaw społeczeństwa obywatelskiego

Uczestnictwo w pracach legislacyjnych

Pomoc w rozwiązywaniu prawnych i politycznych problemów dotyczących gospodarki leśnej w niepaństwowych gospodarstwach leśnych

Współpraca

Bo razem możemy więcej !! Wspieramy wspólne działania zrzeszeń leśnych z organami władzy publicznej oraz podmiotami prywatnymi w kraju i za granicą

Członkowie PZZL

Stowarzyszenia Regionalne:

 • Pomorskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
 • Podlaskie Stowarzyszenie Leśne
 • Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

Stowarzyszenia Założyciele:

 • Niebyleckie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
 • Regionalne Stowarzyszenie Właścicieli Lasów w Radomiu
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna w Sidzinie
 • Włościańskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
 • Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

Stowarzyszenia Lokalne, Wspólnoty Gruntowe:

 • Podlaskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
 • Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzy

Skład Zarządu

Prezes

Mirosław Koźlakiewicz

Wiceprezes

Marek Geszprych

Wiceprezes

Adam Dominiecki

Skarbnik

Kazimierz Antowski

Prezes Honorowy

Władysław Pędziwiatr

Skład zarządu: 

 • Prezes: Mirosław Koźlakiewicz
 • Wiceprezes: Marek Geszprych
 • Wiceprezes: Adam Dominiecki
 • Sekretarz: Wojciech Winiarski
 • Skarbnik: Kazimierz Antowski
 • Członek Zarządu: Grzegorz Sowa
 • Prezes Honorowy : Władysław Pędziwiatr

Aktualności

Władysław Pędziwiatr Prezesem Honorowym PZZL

Podczas Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenie Delegatów PZZL jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu tytułu członka honorowego „Prezesa Honorowego PZZL” Władysławowi Pędziwiatrowi. 
Ustępujący Prezes przez 10 lat przewodził naszemu Związkowi, systematycznie wzmacniając pozycję PZZL i poświęcając ogrom pracy na rzecz lasów prywatnych w Polsce. 
 
Prezesem nowego Zarządu PZZL wybrany został Mirosław Koźlakiewicz, a u jego boku pracować jako zastępcy będą Marek Geszprych oraz Adam Dominiecki
 
Panu Władysławowi Pędziwiatrowi dziękujemy za ogrom pracy, poświęcenie i społeczny entuzjazm w dotychczasowych działaniach!!!
 
 

Kolejny raz odnawiamy las wraz z firmą VOLVO CAR POLAND, edycja 2021

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych a firmą VOLVO CAR POLAND odnowiona została kolejna poklęskowa pozycja na terenie Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie w okolicach Doliny Chochołowskiej. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia

"Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" w 2021 roku.

Kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 8.5. odbędzie się od 17 maja do 27 czerwca. Bardzo ważną zmianą w obecnym programie, o którą zabiegał Polski Związek Zrzeszeń Leśnych jest zwiększenie limitu możliwego do objęcia płatnościami – z 20 ha do 40 ha. 

W bieżącym roku planowany jest jeszcze jeden nabór jesienią (październik/listopad). Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i skorzystania z dofinansowania.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie:

MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska2

ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-w-sprawie-mozliwosci-sklada-3.html

NIK o nadzorze nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

poniżej zamieszczamy link do raportu:

SPRAWOZDANIE EKSPERTA KAZIMIERZA ANTOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA PRZYGOTOWAWCZEGO ON-LINE GRUPY ROBOCZEJ „LASY” COPA-COGECA I GRUPY DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. LEŚNICTWA I KORKA DO POSIEDZENIA GRUPY DIALOGU OBYWATELSKIEGO.

Odnawiamy las wraz z firmą VOLVO CAR POLAND

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych a firmą Volvo Car Poland, odnowiono poklęskową pozycję na Kaszubach – w miejscowości Bukowina. Nad prawidłowością wykonywanych prac leśnych nadzór sprawowali pracownicy Nadleśnictwa Cewice. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Przewodnik i ulotka o Działaniu 8: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

–  Poddziałaniu 8.1: Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

–  Poddziałaniu 8.5: Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Działanie 8 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Podddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Instrukcja wypełniania wniosków

Partnerstwo

13 maja br. w miejscowości Łupawsko doszło do spotkania przedstawicieli trzech organizacji:

– Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych

– Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierza Bytowskie” i

– Fundacji Ochrona Polskich Lasów.

Aktywny udział przedstawicieli Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych w Konferencji Sejmowej dotyczącej „Roli Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”

Jest już ogłoszenie o naborze wniosków na nowe poddziałanie leśne PROW 2014-2020

Nabór będzie od 2 maja do 12 czerwca br.

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - projekt po konsultacjach.

Sprawozdanie eksperta Marka Geszprycha

GRUPA ROBOCZA „LASY” COPA-COGECA ORAZ POSIEDZENIA PRZYGOTOWAWCZEGO GRUPY DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. LEŚNICTWA
 I KORKA  dnia 27.11.2018 r. od 10:00 do 13:00

BULiGL na zlecenie Lasów Państwowych przygotowało aplikację mobilną Banku Danych o Lasach (mBDL). Pierwsza wersja aplikacji została udostępniona dla urządzeń z systemem Android i iOS. W późniejszym terminie zostanie również udostępniona aplikacja na system Windows. Zachęcamy do korzystania.

30709550_2076549102374551_3019188767287148544_n

Stanowisko zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych w sprawie szkód powodowanych przez Łosia w lasach prywatnych

Stanowisko przyjęte podczas wyjazdowego spotkania zarządu w dniu 07.10.2018 r. w załączeniu

sdr

Wyjazdowe Spotkanie Zarządu PZZL - Czarna Białostocka 05-07.10.2018 r.

Gospodarzem wyjazdowego spotkania zarządu PZZL nieprzypadkowo zostało Podlaskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych. Jednym z głównych punktów programu było omówienie, oraz przyjęcie stanowiska Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych w sprawie szkód powodowanych przez Łosie. Jest to ogromny problem dla właścicieli lasów na wschodniej granicy naszego kraju. 
 
30729628_2076546212374840_2053201707034214400_n

PALĄCY PROBLEM Z ŁOSIEM

Problem zgłaszany przez kolejne stowarzyszenia właścicieli lasów. Szkody coraz większe, liczebność stale wzrasta, rozwiązań – brak.
 

Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych ponownie wysłało do Ministerstwa Środowiska  pismo dotyczące częściowego zniesienia moratorium na odstrzał łosia. Problem podnoszony jest regularnie także przez Podlaskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych.  Pisma w załączeniu

„LAS = najbardziej złożony ekosystem lądowy, w którym współżyją tworząc biocenozę różne organizmy roślinne i zwierzęce”

Polityka Leśna Państwa

Galeria zdjęć

Zobacz więcej zdjęć >>

Napisz do nas

Dane Firmy

DANE REJESTROWE

Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0210 2660
KRS: 0000387046
NIP: 534-248-13-82
REGON: 143149441

NASZ ADRES

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych
Sękocin Stary 3B/2
05-090 Raszyn

LINKI DO STRON

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Strona przygotowana przez www.360-web.pl