POROZUMIENIE Z WSPÓLNOTAMI W NOWYM TARGU PODPISANE

POROZUMIENIE Z WSPÓLNOTAMI W NOWYM TARGU PODPISANE 

W dniu 14 marca w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:

– pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa, Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

– Członkowie Zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych,

– zainteresowani przedstawiciele Spółek dla Zagospodarowania Wspólnot Leśnych.

Pomysłodawcą spotkania był Polski Związek Zrzeszeń Leśnych, który rozpowszechnia wśród właścicieli gruntów leśnych swoje poczynania, które mają za zadanie:

  1. propagowanie działań mających na celu zwiększanie terenów leśnych i zadrzewionych w kraju,
  2. pomoc w prowadzeniu należytej gospodarki leśnej, aby jakość prac w lasach prywatnych była na wysokim poziomie, zgodnie z zasadą trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej,
  3. rozwój edukacji leśnej w zakresie sadzenia i pielęgnacji lasów,
  4. promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i wspieranie postaw społeczeństwa obywatelskiego,
  5. uczestnictwo w pracach legislacyjnych oraz pomoc w rozwiązywaniu prawnych i politycznych problemów dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  6. budowanie struktur i współpraca z innymi zrzeszeniami leśnymi oraz organami władzy publicznej i podmiotami prywatnymi w kraju i za granicą.

W krótkich prelekcjach zostały przedstawione zasady funkcjonowania stowarzyszeń, w tym PZZL, problemy z jakimi borykają się właściciele lasów prywatnych oraz oczekiwania co do zmian legislacyjnych.

Pan Minister Edward Siarka omówił działania Ministerstwa, mające na celu zachowanie dotychczas wypracowanych zasad prowadzenia gospodarki leśnej, niezależnie od formy własności, jako właściwych i zgodnych z europejskimi ideami bioróżnorodności i ciągłości produkcji leśnej.

Równocześnie w trakcie spotkania zostało podpisane Porozumienie, na mocy którego zainteresowane Wspólnoty utworzą Regionalny Związek Stowarzyszeń i podejmą działania zmierzające do wstąpienia powstałego Związku do struktur Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych. Podpisane Porozumienie ma być aktem intencyjnym, a jego sygnatariusze rozpoczynają aktywną współpracę!!!

Na zakończenie uczestnicy spotkania, jednomyślnie wyrazili nadzieję na dalszą owocną współpracę w celu zwiększania potencjału lasów prywatnych przy równoczesnym aktywnym udziale członków PZZL w procesie opiniowania aktów prawa w zakresie gospodarki leśnej, a nawiązane podczas spotkania kontakty staną się podwaliną do platformy wymiany opinii i doświadczeń w tym zakresie.

Dane Firmy

DANE REJESTROWE

Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0210 2660
KRS: 0000387046
NIP: 534-248-13-82
REGON: 143149441

NASZ ADRES

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych
Sękocin Stary 3B/2
05-090 Raszyn

LINKI DO STRON

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Strona przygotowana przez www.360-web.pl