O nas

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych PZZL

Pierwszym krokiem na drodze do utworzenia Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych było porozumienie zawarte w październiku 2010 roku którego sygnatariuszami byli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawiciele Stowarzyszeń reprezentujących właścicieli lasów prywatnych.

Spotkanie założycielskie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych zostało połączone z konferencją naukową, pt: „Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce”, która odbyła się 26.11.2010 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Organizatorem konferencji był Komitet Założycielski PZZL, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oraz Koło Naukowe Leśników Studentów Wydziału Leśnego SGGW. W konferencji udział wzięło 6 Stowarzyszeń Prywatnych Właścicieli Lasów (których przedstawiciele weszli w skład wybranych władz PZZL). Były to stowarzyszenia:

 • Niebyleckie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych;
 • Nadmorskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych;
 • Regionalne Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Radomiu;
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna w Sidzinie;
 • Włościańskie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów w Bukowsku;
 • Zawojskie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

 • The Confederation of European Forest Owners (CEPF);
 • Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
 • Krajowej Rady Izb Rolniczych,;
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwa Środowiska,
 • Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,
 • Wydziału Leśnego SGGW

Opis w serwisie E-lasy.pl

Po oficjalnej części konferencji, poświęconej problematyce sektora lasów prywatnych w Polsce odbyło się spotkanie założycielskie PZZL.

Od tej chwili rozpoczął się proces rejestracyjny, który zakończył się z dniem 25.05.2011, kiedy to Polski Związek Zrzeszeń Leśnych został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.