Polski Związek Zrzeszeń Leśnych

W dniu 15 grudnia 2015 r. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych podjęła uchwałę o przyjęciu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych do struktur Federacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Obradom przewodniczył p. Marian Sikora – przewodniczący Rady Federacji. Na posiedzeniu było wielu delegatów z obszaru całej Polski oraz grono zaproszonych gości, w tym p. Rafał Romanowski – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polski Związek Zrzeszeń Leśnych reprezentował dr Marek Geszprych –l wiceprezes Związku, przedstawiając krótką charakterystykę Związku oraz główne cele jego działalności.

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych jest pierwszą w Polsce centralą związków producentów. Została utworzona 23 maja 1991 r., ale w strukturach nieformalnych – pod nazwą Społeczna Rada Konsultacyjna Krajowych Związków Rolniczych Zrzeszeń Branżowych – ścisłą współpracę krajowych związków podjęto już w 1982 r. Aktualnie do Federacji należy 29 krajowych związków rolniczych zrzeszeń branżowych.Od 2006 r. Federacja jest członkiem Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych w UE – COPA. Eksperci Federacji uczestniczą w pracach wielu grup roboczych COPA, dialogu obywatelskiego oraz prognostycznych Komisji Europejskiej.

Do najważniejszych zadań określonych w statucie Federacji należą: reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych członków wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych; prowadzenie współpracy z zagranicą;

  • zapewnienie członkom bieżącej informacji w sprawach organizacyjnych i merytorycznych;
  • udzielanie pomocy organizacjom członkowskim w realizacji ich zadań statutowych;
  • realizowanie zadań określonych przez władze Federacji.

Federacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  • współdziałanie z Parlamentem, Rządem i samorządem terytorialnym;
  • delegowanie swoich ekspertów do organów przedstawicielskich i doradczych administracji rządowej i organów samorządowych;
  • inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych.

Dane Firmy

DANE REJESTROWE

Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0210 2660
KRS: 0000387046
NIP: 534-248-13-82
REGON: 143149441

NASZ ADRES

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych
Sękocin Stary 3B/2
05-090 Raszyn

LINKI DO STRON

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Strona przygotowana przez www.360-web.pl