Wieści z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

W dniu 29 marca 2017 roku odbył się Walny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów. Przewodniczący Rady Federacji przedstawił sprawozdanie z działalności Federacji za okres od 25 marca 2013 do 28 marca br. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Federacji, po raz kolejny, został Marian Sikora – Prezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych. Uzyskał 98% poparcie delegatów.

Do Prezydium Rady Federacji zostali wybrani:

1. Stanisław Kacperczyk – Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych;

2. Jan Biegniewski –  Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS;

3. Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy;

4. Rajmund Gąsiorek – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych;

5. Bogdan Biadała – Prezes Polskiego Związku Ogrodniczego;

6. Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Justyna Jasińska – przedstawiciel Związku Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego.

2. Zygmunt Gromek – Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych;

3. Maria Bubiłek – Prezes Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie;

W sesji popołudniowej spotkania uczestniczył m.in. p. Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele poszczególnych departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Jurgiel przedstawił priorytety działań resortu na 2017 rok. W trakcie spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Krzysztofem Jurgielem dr Marek Geszprych – wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych akcentował konieczność podjęcia działań mających na celu uruchomienie programu leśno- środowiskowego dla lasów niepaństwowych. Jak wskazał, podobne programy funkcjonują w wielu krajach europejskich, w tym m. in. na terenie Słowacji czy Finlandii. Obecnie istnieje możliwość uruchomienia tego programu w ramach przeglądu śródokresowego PROW na lata 2014-2020. Brak istnienia wskazanego programu stawia pod znakiem zapytania dalsze zalesianie, a także opłacalność prowadzenia gospodarki leśnej z nastawieniem na realizację społecznych i ekologicznych funkcji lasu. Ponadto, nasz przedstawiciel zaakcentował konieczność konsolidacji działań przy prowadzeniu wspólnej polityki rolnej, z uwzględnieniem również celów leśnictwa. Znajduje to pełne uzasadnienie w cywilistycznym pojęciu gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą grunty rolne wraz z gruntami leśnymi (art. 55 3 kodeksu cywilnego). Wskazane uwagi zostały uznane jako wnioski Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i zostały wpisane w harmonogram celów do osiągnięcia przez Federację. Polski Związek Zrzeszeń Leśnych jest członkiem Federacji od grudnia 2016 r.

Dane Firmy

DANE REJESTROWE

Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0210 2660
KRS: 0000387046
NIP: 534-248-13-82
REGON: 143149441

NASZ ADRES

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych
Sękocin Stary 3B/2
05-090 Raszyn

LINKI DO STRON

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Strona przygotowana przez www.360-web.pl