Informacja dotycząca udziału przedstawiciela PZZL w posiedzeniu Copa-Cogeca

W dniach od 8 do 9 grudnia 2016 r. Marek Geszprych z Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych uczestniczył w obradach grupy roboczej „Lasy” COPA- COGECA, grupy dialogu obywatelskiego ds. „Leśnictwa i Korka” (COPA-COGECA, USSE, CEPF i ELO), a następnie w obradach GRUPY DIALOGU SPOŁECZNEGO ds. „Leśnictwa i Korka” w Komisji Europejskiej. Wszystkie spotkania odbyły się w Brukseli w Belgii.

  • Na obradach grupy roboczej „Lasy” COPA-COGECA omawiano kwestie wdrażania Europejskiej Strategii Leśnej (przyjętej przez Komisję Europejską 20 września 2013 r.). Wskazano na bardzo duże znaczenie nauki, badań i innowacji dla przyszłościowego rozwoju leśnictwa. Podkreślono, że obecne założenia Strategii, wyraźnie dystansują się od widzenia lasu przez pryzmat jedynie „drzewostanów” na rzecz szerokiego podejścia do leśnictwa. Lasy niejako tworzą łańcuch wartości oparty na zasobach leśnych, wykorzystywanych do wytwarzania wielu towarów i usług, realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, i dużym znaczeniem energetycznym lasów. Założenia Strategii wskazują, że lasy nie są ważne tylko dla rozwoju obszarów wiejskich, ale także dla środowiska, szczególnie dla różnorodności biologicznej, przemysłu drzewnego, bioenergii i walki z ociepleniem klimatu. Podkreślono, że do 2018 r. należy zakończyć zasadniczy etap wdrażania Europejskiej Strategii Leśnej. Z punktu widzenia założeń Strategii powinno być akcentowane jedno podejście odnoszące się w równym stopniu zarówno do lasów państwowych, jak i niepaństwowych.
  • Zwrócono uwagę, że lasy i produkty pochodzące z lasów, w tym sekwestracja czy bioenergia, mogą znacząco przyczynić się do osiągnięcia celów łagodzenia zmiany klimatu na poziomie krajowym i UE. Emma Berglund Sekretarz Generalna CEPF wskazała, że należy wypracować inne podejście do drewna. Drewno nie może być postrzegane jako węgiel gorszej jakości, ale jako świeży węgiel (nowa jakość energii). Podkreślono, że do 2030 r. przewiduje się wzrost zdolności pozyskania bioenergii do poziomu ok. 27% całkowitej energii wykorzystywanej w gospodarce. Dzięki temu UE będzie niekwestionowanym liderem światowym w pozyskaniu bioenergii. Szacuje się, że do 2030 r. energia pozyskiwana z produktów kopalnych spadnie na rzecz energii biogennej aż o ok. 20%. Szacuje się również, że do 2026 r. biomasa, biogaz i energia odnawialna będą stanowiły ok. 85% całkowitej energii wykorzystywanej w gospodarce europejskiej. Nasz przedstawiciel Marek Geszprych podjął dyskusję z Emmą Berglund nawiązując do konieczności uwzględnienia badań porównawczych w różnych krajach członkowskich, mających na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań odnoszących się do kwestii pozyskiwania bioenergii.

W posiedzeniu Grupy Dialogu Obywatelskiego ds. Leśnictwa i Korka (dnia 9.12.2016r.) uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji leśnych oraz przyrodniczych, w tym m.in. z: Birdlife, CEETTAR (Europejska Organizacja Producentów Rolnych, Wiejskich i Leśnych), CEI-Bois (Europejska Konfederacja Przemysłu Drzewnego), CEJA (Europejska Rada Młodych Rolników), CEPF (Europejska Konfederacja Właścicieli Lasów Prywatnych), CEPI + ENFE (Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego), COGECA (Generalna Konfederacja Spółdzielni Rolniczych przy UE), COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych), ECVC (Europejska Koordynacja Via Campesina), EEB (Federacja Środowiskowych Organizacji Obywatelskich), EFFAT (Europejska Federacji Żywienia, Rolnictwa i Handlu), ELO (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich), EURAF (Europejska Federacja Agroleśna), EUSTAFOR (Europejskie Stowarzyszenie Lasów Państwowych), FECOF (Europejska Federacja Właścicieli Lasów Komunalnych), IFOAM (Organizacja Międzynarodowa Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego) oraz WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody).

  • Na posiedzeniu akcentowano tematykę LULUCF oraz wymieniano poglądy na temat polityki zrównoważonego rozwoju bioenergii, w tym rozwoju biomasy. Ciekawym były tu wyniki ankiet przeprowadzone przez badaczy skandynawskich z CEPF, dotyczące wyrażenia opinii przez ponad 1000 osób na temat zrównoważonej polityki energetycznej po 2020 r. Badani sami przyznali, że w celu łagodzenia zmian klimatu koniecznym jest odchodzenie od gospodarki węglowej;
  • Podsumowano dotychczasowe prace Prezydencji Słowackiej dotyczące rozwoju leśnictwa w Europie. Przedstawiano również kalendarium programu „Forest Europe” na lata 2016-2020. Program ten został przyjęty na spotkaniu ekspertów w maju 2016 r. w Bratysławie na Słowacji. Program zawiera wytyczne dla leśnictwa, zarówno w zakresie gospodarczym, jak i organizacyjnym.

 

Dane Firmy

DANE REJESTROWE

Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0210 2660
KRS: 0000387046
NIP: 534-248-13-82
REGON: 143149441

NASZ ADRES

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych
Sękocin Stary 3B/2
05-090 Raszyn

LINKI DO STRON

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Strona przygotowana przez www.360-web.pl