udziału przedstawiciela PZZL w posiedzeniu copa-cogeca

W dniach od 8 do 9 czerwca 2016 r. dr Marek Geszprych – członek zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych uczestniczył w obradach grupy roboczej „Lasy” COPA- COGECA, grupy dialogu obywatelskiego ds. „Leśnictwa i Korka” (COPA-COGECA, USSE, CEPF i ELO), a następnie w obradach GRUPY DIALOGU SPOŁECZNEGO ds. „Leśnictwa i Korka” w Komisji Europejskiej. Wszystkie spotkania odbyły się w Brukseli w Belgii. 

Na obradach grupy roboczej „Lasy” COPA-COGECA omawiano aktualną sytuację w zakresie pakietu klimatyczno-energetycznego i COP21 oraz kwestie śródokresowego przeglądu strategii w zakresie bioróżnorodności. Wymieniano również opinie na temat badania „Nowa rola lasów i sektora leśnego w unijnych celach klimatycznych po 2020 roku” prowadzonego przez Europejski Instytut Badawczy Leśnictwa w Joensuu (Finlandia). Wypracowano postulaty, które w najbliższym czasie powinny zostać wdrożone do systemu prawnego, bądź wzmocnione w obecnym systemie prawnym. Mechanizmy te dotyczą:

  • wsparcia inwestycyjnego w leśnictwie,
  • wprowadzenia systemu zachęt finansowych dla pozyskiwania energii z biomasy,
  • stworzenia programu gospodarczego umożliwiającego wdrożenie sekwestracji CO 2 ,
  • przygotowywanie harmonogramu rozwoju leśnictwa do 2030 r. (wdrożenie polityki do prawa poprzez np. tworzenie narodowych programów leśnictwa stanowiących wytyczne dla rozwoju prawa),

Nasz przedstawiciel zaakcentował w tej części konieczność unormowania pozaprodukcyjnych funkcji lasów w regulacjach wewnętrznych, oraz na konieczność włączenia leśnictwa niepaństwowego na równych prawach z leśnictwem państwowym do wszystkich etapów programu gospodarczego umożliwiającego wdrożenie sekwestracji CO 2 . Ponadto w ramach tej części dyskutowano na temat wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich dla lasów – w zakresie instrumentów rozwoju oraz działalności sieci rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach wspólnego posiedzenia Grupy Dialogu Obywatelskiego ds. „Leśnictwa i Korka” (COPA-COGECA, USSE, CEPF i ELO) przedstawiono do zaaprobowania rezolucję CDG na temat LULCUF – odnoszącej się do roli leśnictwa w obniżeniu CO 2 . Przedstawiono również stanowisko Grupy Dialogu Społecznego na temat roli odgrywanej przez lasy w strategicznych koncepcjach unijnych badań i innowacji w sektorze rolnym. Wymieniano również opinie na temat: polityki zrównoważenia bioenergetycznego, rewizji strategii bioekonomicznej, oceny funkcjonowania dyrektywy ptasiej i siedliskowej, listy inwazyjnych gatunków obcych. Przedstawiono sprawozdanie na temat rozporządzenia UE w sprawie drewna oraz aktualne informacje na temat przepisów UE w obszarze lasów. Ponadto prezentowano wyniki kampanii prowadzonej przez Eurobarometr oraz ze Studium DG GROW „Optymalne wykorzystanie drewna według modelu kaskadowego” i studium DG ENER  „Wpływ dwutlenku węgla z biomasy zużywanej w UE: ocena ilościowa”.

W dniu 9 czerwca 2016 r. w ramach obrad Grupy Dialogu Społecznego ds. „Leśnictwa i Korka” w Komisji Europejskiej prowadzono uzgodnienia i podejmowano rozstrzygnięcia dotyczące tematyki omawianej dzień wcześniej w ramach wspólnego posiedzenia Grupy Dialogu Obywatelskiego ds. „Leśnictwa i Korka” (COPA-COGECA, USSE, CEPF i ELO). Zwrócono szczególną uwagę zwłaszcza na realizację strategii leśnej i akcentowanie nieocenionej roli lasów w pochłanianiu CO 2 . Uzgodniono również wytyczne dotyczące dobrych praktyk w kaskadowym pozyskaniu drewna.

Dane Firmy

DANE REJESTROWE

Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0210 2660
KRS: 0000387046
NIP: 534-248-13-82
REGON: 143149441

NASZ ADRES

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych
Sękocin Stary 3B/2
05-090 Raszyn

LINKI DO STRON

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Strona przygotowana przez www.360-web.pl